مطالب مرتبط با کلید واژه

کمیته


اولین جلسه کمیته مبارزه با بیماری کرونا در دانشگاه تشکیل شد
اولین جلسه کمیته مبارزه با بیماری کرونا در دانشگاه تشکیل شد

اولین جلسه کمیته مبارزه با بیماری کرونا در دانشگاه تشکیل شد

در این جلسه جناب آقای دکتر لطیفی، جناب آقای دکتر شالچی، جناب آقای دکتر غیاثی ، جناب آقای دکتر رحیمی، جناب آقای دکتر زرگرباشی ،جناب آقای دکتر مقامی ، جناب آقای دکتر فاضلی ، جناب آقای فائض دین پرست ، سرکار خانم دکتر حسینی ،جناب آقای مهندس شیخ محبوبی ، جناب آقای مهندس صفری حضور داشتند و در خصوص مباحث مهم پیشگیری و کنترل بیماری کرونا در دانشگاه تصمیم گیری شد.

ادامه مطلب

شورای سلامت،ایمنی و محیط زیست

شورای سلامت،ایمنی و محیط زیست

شورای سلامت ، ایمنی و محیط زیست HSE در سه حوزه فوق موارد تخصصی مرتبط با کلیه سطوح دانشگاه را با حضور رئیس محترم دانشگاه و معاونان ایشان در دو کمیته سیاستگذاری و کمیته کارشناسی مورد بررسی قرارداده و موارد تصویب ...