کمیسیون پزشکی

تعداد بازدید:۲۰۹۰

 

 راهنمای ارسال مدارک پزشکی به مرکز بهداشت و درمان

https://stu.atu.ac.ir/uploads/f.a.madarek.pdf

 

 

جلسه 170 کمیسیون پزشکی در تاریخ 1402.07.30 برگزار گردید.

جلسه 169کمیسیون پزشکی در تاریخ 1402.07.25 برگزار گردید.

جلسه 168کمیسیون پزشکی در تاریخ 1402.07.09 برگزار گردید. 

جلسه 128 کمیسیون پزشکی در مهر ماه 1401 برگزار شد.

 

در جلسات کمیسیون پزشکی در خصوص اسناد ارائه شده توسط دانشجویان، موارد حذف نیمسال ، مرخصی بدون احتساب در سنوات، بازگشت به تحصیل و سایر درخواست های مرتبط با حوزه های آموزشی تصمیم گیری می شود.

 

کلید واژه ها: پزشکی کمیسیون پزشکی پزشکی دانشجویان مرکز مرکز بهداشت مرکز بهداشت درمان خانم کمیسیون مدیر بهداشت

آخرین ویرایش۱۶ آبان ۱۴۰۲