کمیسیون پزشکی

تعداد بازدید:0

 

 راهنمای ارسال مدارک پزشکی به مرکز بهداشت و درمان

https://stu.atu.ac.ir/uploads/f.a.madarek.pdf

جلسه 128 کمیسیون پزشکی در مهر ماه 1401 برگزار شد.

 

۳۶ پرونده پزشکی دانشجویان در کمسیون مربوطه بررسی شد.

 

هفتاد و دومین کمیسیون پزشکی با حضور پزشکان متخصص و اعضای کمیسیون پزشکی برگزار گردید و تعداد ۳۶ مورد از مدارک پزشکی دانشجویان بررسی شد. 

تشکیل جلسه  کمیسیون پزشکی30 دی ماه 1398

در این جلسه که در مرکز بهداشت و درمان دانشگاه با حضور خانم دکتر حسینی مدیر مرکز بهداشت و درمان، خانم حبیب اله زاده مدیر خدمات آموزشی ، خانم پایدار معاون مدیر تحصیلات تکمیلی ،آقای دکتر مفتاحی متخصص داخلی، خانم دکتر شیخ بابایی پزشک مرکز،خانم اسعدی مسئول دفتر مدیر مرکز بهداشت و درمان و خانم تندرو پرستار مرکز حضور داشتند، در خصوص بررسی و رسیدگی به پرونده های پزشکی دانشجویان تصمیمات لازم را اتخاذ نمودند.

در جلسات کمیسیون پزشکی در خصوص اسناد ارائه شده توسط دانشجویان، موارد حذف نیمسال ، مرخصی بدون احتساب در سنوات، بازگشت به تحصیل و سایر درخواست های مرتبط با حوزه های آموزشی تصمیم گیری می شود.

 

کلید واژه ها: پزشکی کمیسیون پزشکی پزشکی دانشجویان مرکز مرکز بهداشت مرکز بهداشت درمان خانم کمیسیون مدیر بهداشت

آخرین ویرایش۲۷ دی ۱۴۰۱