تماس با ما

نشانی مرکز بهداشت و درمان دانشگاه علامه طباطبائی:

انتهای بزرگراه همت - بلوار دهکده المپیک - جنب مسجد امام علی (ع) - مرکز بهداشت ودرمان

آدرس نقشه:

 

شماره تماس: پذیرش و کمیسیون  ۴۸۳۹۱۱۱۵

 مدیریت۴۸۳۹۳۵۸۰ - پزشک عمومی 48393581 -مهندسی بهداشت محیط و ایمنی 48393582 - دندانپزشکی 48393583