درباره مرکز بهداشت و درمان دانشگاه علامه طباطبائی

مرکز بهداشت و درمان دانشگاه علامه طباطبائی زیر نظر معاونت دانشجویی این دانشگاه در بخش‌های مختلف از جمله پزشک عمومی، دندانپزشکی، مامایی، بینایی‌سنجی، متخصص داخلی و قلب و عروق و سایر خدمات پرستاری به عموم اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی خدمات ارائه می‌کند.

login