پزشک معتمد

تعداد بازدید:۱۲۴۱

سرکار خانم دکتر حسینی

شماره تماس : 48393580

 

خدمات پزشک معتمد:

تهیه اطلاعیه های پزشک معتمد و ارسال به دانشکده ها

بررسی وضعیت دانشجویان غائب در جلسه امتحان به دلایل پزشکی

حضور در کمیته غیبت ها

بررسی گواهی پزشکی و مرخصی کارکنان

رسیدگی به گواهی ایثارگران و همکاری با اداره رفاه

اعلام نظر در خصوص حذف ترم پزشکی دانشجویان

بررسی و تایید سلامت تیم های ورزشی دانشجویی

حضور در کمیسیون پزشکی

راهنمای ارسال مدارک پزشکی جهت بررسی در کمیسیون 

https://stu.atu.ac.ir/uploads/f.a.madarek.pdf

کلید واژه ها: پزشکی بررسی دانشجویان کمیسیون حضور ارسال

آخرین ویرایش۱۶ آبان ۱۴۰۲