کلینیک تخصصی

کیلینیک تخصصی مرکز بهداشت و درمان دانشگاه با تخصص های زیر آماده خدمات رسانی به مراجعین محترم می باشد. جهت تعیین وقت با شماره 48391115 و یا داخلی 1115 تماس حاصل نمایید.

 
 دندانپزشکی روزهای یکشنبه ، دوشنبه و سه شنبه - تماس 48393583 
ویزیت واحد دندانپزشکی رایگان بوده و دانشجویان می توانند از 30 درصد تخفیف تعرفه های دندانپزشکی استفاده نمایند.