معرفی مرکز

تعداد بازدید:۱۰۷۶

معرفی مرکز بهداشت و درمان

اهداف مرکز

    حفظ، تامین و ارتقائ سطح بهداشت و سلامت دانشگاهیان

    ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به کلیه دانشجویان و کارکنان و خانواده‌‌های ایشان در دانشگاه 

    ارتقاء بهداشت محیط در سطح همه دانشکده ها و خوابگاه ها

    ارتقاء بهداشت حرفه ایی در سطح همه دانشکده ها و خوابگاه ها

    اجرای طرح پایش سلامت بدو ورود و دوره ای کارکنان و دانشجویان

    ارتقاء سطح آگاهی های بهداشتی و سلامت دانشجویان و دانشگاهیان

    اجراء و همکاری و مشارکت در انجام طرح ها و پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه های مورد فعالیت

شرح وظایف مرکز بهداشت و درمان

مشارکت در طراحی برنامه ریزی برای برنامه های اجرایی مرکزبهداشت در راستای اهداف راهبردی دانشگاه و حوزه معاونت متبوع.

نظارت بر رعایت آیین‌نامه اقامت بهداشتی درخوابگاههای دانشجویی با استفاده از امکانات و نیروهای موجود در اماکن.

 ارزیابی اماکن دانشجویی بر اساس چک لیست شاخص های بهداشتی 

پایش مستمر ایمنی و بهداشت اماکن فرهنگی- آموزشی دانشگاه

 پایش سلف سرویس‌های دانشجویی: انبارهای مواد غذایی، آشپزخانه‌ها وسالن‌های غذاخوری بر اساس چک لیست. 

 ارائه پیشنهادات و راهکارهای بهداشتی و همکاری و همفکری با مدیریت‌های ذیربط جهت بهداشتی نمودن اماکن دانشجویی از طریق گزارشات و شرکت در جلسات مشترک (در صورت لزوم) .

مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن دانشجویی از طریق سمپاشی های دوره ای و منظم (با روشهای گوناگون، فیزیکی و شیمیایی).

 اجرای برنامه معاینات اولیه دانشجویان جدیدالورود (طرح سنجش سلامت) در آغاز هر سال تحصیلی، غربالگری،پیگیری و ارجاع به بخش های تشخیصی و درمانگاههای تخصصی. 

  تأمین خدمات بهداشتی و درمانی دانشجویان، هیأت علمی و کارکنان و نظارت بر امور بهداشت ودرمان دانشجویان.

نظارت در خصوص انعقاد قرارداد بیمه  های دانشجویی ( اعم از درمان ، حوادث گروهی ) با سازمان های بیمه گر

نظارت در خصوص انعقاد قراردادهای پیمانکاری مرتبط با سلامت و ایمنی دانشگاهیان، نظیر قراردادهای پیمانکاری رستوران ها ، بوفه ها، عملیات ساختمانی، سم پاشی اماکن.

تشکیل شورای سیاست گذاری بهداشت و سلامت دانشگاهیان

بررسی و اظهار نظر گواهی استعلاجی دانشجویان توسط پزشک معتمد

تشکیل کمیسیون پزشکی دانشگاه یکبار در هر نیمسال و اظهار نظر نهایی گواهی های ارائه شده

ارائه خدامات دندانپزشکی

ارائه خدمات پرستاری، تزریقات مامایی و پزشکان متخصص در مرکز بهداشت و درمان

مرکز بهداشت و درمان همه روزه به جز(پنج شنبه ها و ایام تعطیل) از ساعت 7:30 صبح لغایت 15به صورت یکسره فعال بوده و دانشجویان عزیزمی توانند از خدمات این مرکز بهره مند گردند.

کلید واژه ها: دانشجویی اماکن دانشجویی دانشجویان دانشجویان کارکنان بهداشتی بهداشت مرکز بهداشت ارتقاء بهداشت بهداشت درمان بهداشت سلامت

آخرین ویرایش۰۹ آبان ۱۴۰۲