خدمات پزشکی عمومی

پزشک عمومی (سرکار خانم دکتر مژگان افشار)

-کارشناس مامایی(سرکار خانم تندرو)

همه روزه این مرکز از ساعت 8 الی 15 به ویزیت بیماران مراجعه کننده می پردازد.

فرایند ویزیت بیماران به شرح زیر می باشد:

دریافت قبض از پذیرش

مراجعه به پزشک  و ماما مقیم جهت معاینه

اعزام بیمار:

در صورتی که بیمار مراجعه کننده وضعیت اورژانسی داشته باشد و یا نیاز به مرکز مجهزتری داشته باشد جهت اقدامات تکمیلی توسط آمبولانس به بیمارستان اعزام می گردد.