لیست مراکز انجام دهنده تست کرونا بصورت رایگان

لیست مراکز انجام دهنده تست کرونا بصورت رایگان

۲۱ فروردین ۱۴۰۰ | ۰۴:۳۰ کد : ۱۴۶۸۴ رویدادها اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۹۸۷
به اطلاع می رساند همکاران گرامی که بصورت دورکاری فعالیت می کنند می توانند در صورت داشن علائم بیماری کووید 19 به نزدیکترین مرکز بهداشت و درمان به شرح پیوست ذیل مراجعه و بصورت رایگان تست PCR دهند.
لیست مراکز انجام دهنده تست کرونا بصورت رایگان

به اطلاع می رساند همکاران گرامی که بصورت دورکاری فعالیت می کنند می توانند  در صورت داشن علائم بیماری کووید 19 به نزدیکترین مرکز بهداشت و درمان به شرح پیوست ذیل مراجعه و بصورت رایگان تست PCR دهند.

کلیک کنیدno

https://behdasht.gov.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-16-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%87-%E2%80%8E%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1


نظر شما :