فعالیت‌ها

رویدادها

آزمایش تشخیص کووید 19 برای کلیه پرسنل دانشگاه انجام شد.

آزمایش تشخیص کووید 19 برای کلیه پرسنل دانشگاه انجام شد.

مطالب آموزشی پیشگیری کرونا 2

مطالب آموزشی پیشگیری کرونا بشرح ذیل ارائه می گردد:

مطالب آموزشی پیشگیری کرونا

مطالب آموزشی پیشگیری کرونا جهت بهره برداری دانشگاهیان بشرح ذیل ارائه می گردد:

فراخوان ثبت‌ درخواست کار دانشجویی در سیستم گلستان

فراخوان ثبت‌ درخواست کار دانشجویی در سیستم گلستان ثبت نام رابط بهداشت

دوره آموزش بهداشت، پیشگیری و قطع زنجیره انتقال کرونا برگزار شد.

دوره آموزش بهداشت، پیشگیری و قطع زنجیره انتقال کرونا ویژه پرسنل خدمات دانشگاه توسط کارشناسان ایمنی و بهداشت برگزار شد.

چهارمین جلسه کمیته مقابله با کرونا

در این جلسه اعضای کمیته کرونا بر تسریع اجرایی شدن مصوبات کمیته تاکید کردند و در ابتدای جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص مصوبات پیشین کمیته مقابله با کرونا توسط مرکز بهداشت و درمان ارائه شد.

اطلاعیه ها

مطالب آموزشی پیشگیری کرونا 2

مطالب آموزشی پیشگیری کرونا بشرح ذیل ارائه می گردد:

مطالب آموزشی پیشگیری کرونا

مطالب آموزشی پیشگیری کرونا جهت بهره برداری دانشگاهیان بشرح ذیل ارائه می گردد:

اطلاعیه حضور بینایی سنج

به اطلاع می رساند بینایی سنج(اپتومتر) روز دوشنبه مورخ 99/04/16 ساعت 10 الی 12 در مرکز بهداشت و درمان حضور دارد.

نحوه درخواست بررسی مدارک پزشکی بصورت الکترونیکی

دانشجویان گرامی جهت درخواست بررسی مدارک پزشکی بصورت الکترونیکی طبق فرایند ذیل اقدام فرمایید.

نتایج شصت و چهارمین کمیسیون پزشکی دانشگاه اعلام شد

نتایج شصت و چهارمین کمیسیون پزشکی دانشگاه اعلام شد

نتایج شصت و سومین کمیسیون پزشکی

نتایج شصت و سومین کمیسیون پزشکی دانشگاه بشرح ذیل می باشد

دانستنیهای سلامت

چطور سرطان روده بزرگ را از خود دور کنیم؟

یکی از عوامل خطر ابتلا به سرطان کولورکتال، داشتن بیماری کرون است. با بیماری کرون دستگاه گوارش دچار التهاب می شود. این التهاب عمدتا قسمت پایین روده کوچک را تحت تاثیر قرار می دهد اما می تواند هر نقطه از دستگاه گوارش از جمله روده بزرگ را نیز متاثر کند. همین التهاب خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ را افزایش می دهد.

تولید و توزیع محلول ضدعفونی کننده توسط کارشناسان مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

تولید و توزیع محلول ضدعفونی کننده توسط کارشناسان مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

غربالگری و پایش کارکنان توسط مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

غربالگری و پایش کارکنان توسط مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

فاصله گذاری اجتماعی در محیط اداری

فاصله گذاری اجتماعی در محیط اداری

فایل آموزشی زندگی با کرونا

فایل آموزشی زندگی با کرونا

خودمراقبتی در کرونا ویروس

خودمراقبتی در کرونا ویروس

نکته های ایمنی و بهداشت

مطالب آموزشی پیشگیری کرونا 2

مطالب آموزشی پیشگیری کرونا بشرح ذیل ارائه می گردد:

مطالب آموزشی پیشگیری کرونا

مطالب آموزشی پیشگیری کرونا جهت بهره برداری دانشگاهیان بشرح ذیل ارائه می گردد:

تولید و توزیع محلول ضدعفونی کننده توسط کارشناسان مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

تولید و توزیع محلول ضدعفونی کننده توسط کارشناسان مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

غربالگری و پایش کارکنان توسط مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

غربالگری و پایش کارکنان توسط مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

فاصله گذاری اجتماعی در محیط اداری

فاصله گذاری اجتماعی در محیط اداری

فایل آموزشی زندگی با کرونا

فایل آموزشی زندگی با کرونا

دسترسی