• اخبار و رویدادها


دوره آموزش بهداشت، پیشگیری و قطع زنجیره انتقال کرونا برگزار شد.

دوره آموزش بهداشت، پیشگیری و قطع زنجیره انتقال کرونا ویژه پرسنل خدمات دانشگاه توسط کارشناسان ایمنی و بهداشت برگزار شد.

در این دوره آموزشی که توسط کارشناسان ایمنی و  بهداشت در کلیه اماکن دانشگاه برگزار شد موارد مهم پیشگیری و مقابله با کرونا به پرسنل خدمات مجموعه ارائه شد:

  • اصول بهداشت فردی
  • اصول بهداشت محیط در شرایط کرونا
  • نحوه تهیه مواد گندزدا
  • شیوه گندزدایی سطوح

تاریخ درج خبر: چهارشنبه ٩ مهر ١٣٩٩  -  ساعت درج خبر: ١٠:٢٥  -  شماره خبر: ١٣٠٠١  -  تعداد بازدید: 131


خروج