• اخبار و رویدادها


ادامه طرح پایش ، پیشگیری و کنترل بیماری کووید 19

با تدابیر صورت گرفته از زمان شیوع ویروس کرونا طرح پایش ، پیشگیری و کنترل بیماری کووید 19 همچنان ادامه دارد:

تاریخ درج خبر: شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩  -  ساعت درج خبر: ١٠:٢٨  -  شماره خبر: ١٢٠٨٦  -  تعداد بازدید: 150


خروج