• اخبار و رویدادها


نحوه گندزدایی محیط و سطوح معمولی

نحوه گندزدایی محیط و سطوح معمولی

برای گندزدایی کف و سطوح معمولی از محلول های کلر استفاده می شود. برای تهیه این محلول بایستی یک سهم ماده سفید کننده (وایتکس) را به 49 سهم آب سرد در ظرفی درب دار و ترجیحاً پلاستیکی اضافه نمود. یادآوری می شود حجم مورد نیاز محلول روزانه تهیه شود.

نحوه گندزدایی محیط و سطوح آغشته به ترشحات بیماران

برای گندزدایی سطوح آلوده و آغشته به ترشحات بیماران از محلول های کلر استفاده می شود.

برای تهیه این محلول بایستی یک سهم ماده سفید کننده (وایتکس) با غلظت 5 درصد را به 9 سهم آب سرد در ظرفی درب دار و ترجیحاً پلاستیکی اضافه شود.

رعایت احتیاطات لازم برای استفاده از محلول های کلردار

به سطوح فلزی و رنگ شده صدمه می زند.

با سایر سفیدکننده ها و شوینده ها مخلوط نشود.(گاز سمی تولید می کند)

در معرض نور و حرارت قرار نگیرد و از دسترس اطفال خارج شود.

در زمان گندزدایی، استفاده از دستکش و ماسک و لباس ضد نفوذ الزامی می باشد.

از تماس دست آلوده به چشم خودداری شود.

سطح و کف مورد نظر قبل از گندزدایی نظافت شود.

 

الکل 70 درصد برای ضدعفونی

بهترین غلظت الکل برای ضد عفونی 70 درصد می باشد.

 

جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

تلفن تماس:48393582  داخلی 3582 واحد ایمنی و بهداشت محیط

تاریخ درج خبر: شنبه ١٦ فروردين ١٣٩٩  -  ساعت درج خبر: ١٠:٣٢  -  شماره خبر: ١١٥٦١  -  تعداد بازدید: 299


خروج