• آرشیو اطلاعیه ها


شصت و سومین مرحله کمیسیون پزشکی در دست بررسی

طبق اعلام رئیس کمیسیون پزشکی دانشگاه ، شصت و سومین مرحله کمیسیون پزشکی در دست بررسی می باشد:

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشکده

مقطع

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

علت استعلاجی

درخواست

تاریخ بیماری و زایمان

1

مریم سلیمی علویجه

علوم اجتماعی

کارشناسی

علوم اجتماعی

9512127223

زایمان

مرخصی بدون احتساب سنوات نیمسال دوم 98-97 و نیمسال اول 99-98

تاریخ زایمان 16/4/98

2

مهشید بهمردی مبارکه

ادبیات و زبان های خارجی

کارشناسی ارشد

زبان های باستانی ایران

9812038101

بارداری

مرخصی بدون احتساب سنوات نیمسال دوم 99-98

تاریخ زایمان 20/3/99

3

فاطمه انصاری

مدیریت و حسابداری

کارشناسی ارشد

مدیریت

95124324201

بارداری و زایمان

مرخصی بدون احتساب سنوات نیمسال دوم 97-98 و اول و دوم 99-98 و نیسمال اول 00-99

تاریخ زایمان 21/6/98

4

فاطمه سادات روشن

روانشناسی و علوم تربیتی

کارشناسی ارشد

روانشناسی عمومی

9712237141

بارداری و زایمان

مرخصی بدون احتساب سنوات نیمسال اول و دوم 98-97 و نیمسال اول و دوم 99-98

تاریخ زایمان 2/12/97

5

مهتاب جعفری

مدیریت و حسابداری

کارشناسی ارشد

حسابداری

97124311007

زایمان

مرخصی بدون احتساب سنوات نیمسال دوم 99-98

تاریخ زایمان 17/5/98

6

سمیرا سعادتی رزگاه

ادبیات و زبان های خارجی

کارشناسی ارشد

مترجمی زبان انگلیسی

962303171011

زایمان

مرخصی بدون احتساب سنوات نیمسال دوم 99-98

تاریخ زایمان 31/6/98

7

طاهره آژیر

ادبیات و زابن های خارجی

کارشناسی ارشد

فلسفه

9312935201

زایمان

مرخصی بدون احتساب سنوات نیمسال اول 99-98

تاریخ زایمان 15/1/97

8

زهرا قلی پور بهرام آبادی

روانشناسی و علوم تربیتی

کارشناسی ارشد

مشاوره

96122320111

بارداری

مرخصی بدون احتساب سنوات نیمسال اول 99-98

تاریخ 1/7/98 لغایت 30/11/98

9

اسما عرب

علوم ریاضی و رایانه

کارشناسی ارشد

علوم کامپیوتر

98131312105

بارداری

مرخصی بدون احتساب سنوات نیمسال دوم 99-98

تاریخ تقریبی 19/5/99

10

راحله دهقان پور فراشاه

علوم اجتماعی

کارشناسی ارشد

مطالعات زنان

9612139206

زایمان

مرخصی بدون احتساب سنوات نیمسال دوم 99-98

تاریخ زایمان 25/5/97

11

معصومه قمقامی

علوم اجتماعی

کارشناسی ارشد

مطالعات زنان

9312139108

زایمان

مرخصی بدون احتساب سنوات نیمسال اول 99-98

تاریخ زایمان 27/11/96

12

سمیه یعقوبی

مدیریت و حسابداری

کارشناسی ارشد

حسابداری

9712431121

زایمان

مرخص یبدون احتساب سنوات نیمسال دوم 99-98

تاریخ زایمان 28/9/98

13

نرگس رزبان

اقتصاد

دکتری

اقتصاد

95230421003

بارداری

مرخصی بدون احتساب سنوات نیمسال دوم 99-98

تاریخ تقریبی زایمان 22/2/99

14

رایحه سادات هاشمی

روانشناسی و علوم تربیتی

دکتری

سنجش و اندازه گیری

_

زایمان

مرخصی بدون احتساب سنوات نیمسال دوم 99-98

تاریخ زایمان 24/8/98

15

طاهره جلالی خان آبادی

مدیریت و حسابداری

دکتری

مدیریت دولتی

9312447103

زایمان

مرخصی بدون احتساب سنوات نیمسال دوم 98-97

تاریخ زایمان 20/5/98

16

مریم محمدی دیانی

مدیریت و حسابداری

دکتری

مدیریت بازرگانی

922304221004

زایمان

مرخصی بدون احتساب سنوات نیمسال اول 99-98

تاریخ زایمان 18/7/97

17

فاطمه شمس

مدیریت و حسابداری

دکتری

مدیریت دولتی

9512448130

بارداری

مرخصی بدون احتساب سنوات نیمسال اول 99-98

تاریخ زایمان 18/1/99

18

میخک جعفری

مدیریت و حسابداری

دکتری

مدیریت بازرگانی

9122444201

زایمان

مرخصی بدون احتساب سنوات نیمسال دوم 99-98 و نیمسال اول و دوم 00-99

تاریخ زایمان 28/7/98

19

زهرا اکبری

روانشناسی و علوم تربیتی

دکتری

مشاوره

941249102

زایمان

مرخصی بدون احتساب سنوات نیمسال اول 99-98

تاریخ زایمان 17/8/98

20

فائزه هزاردستان

روانشناسی و علوم تربیتی

دکتری

مشاوره

9412249106

زایمان

مرخصی بدون احتساب سنوات نیمسال اول 99-98

تاریخ زایمان 22/5/98

21

سمیه رفیعی

علوم ورزشی و تربیت بدنی

دکتری

مدیریت ورزشی

98227431001

زایمان

مرخصی بدون احتساب سنوات نیمسال دوم 99-98 و نیمسال 00-99

تاریخ زایمان 28/8/98

22

ترانوش جعفری

مدیریت و حسابداری

دکتری

مدیریت

922304151002

زایمان

مرخصی بدون احتساب سنوات نیمسال دوم 99-98

تاریخ زایمان 12/6/98

23

مولود محرابیان

مدیریت و حسابداری

دکتری

مدیریت فناوری اطلاعات

952304501003

بارداری

مرخصی بدون احتساب سنوات نیمسال دوم 99-98

تاریخ زایمان 1/5/99

24

زینب حاجی جعفری

پردیس تحصیلات تکمیلی

دکتری

اقتصاد

92230441001

زایمان

مرخصی بدون احتساب سنوات نیمسال دوم 99-98

تاریخ زایمان 27/8/97

25

طاهره نوری

روانشناسی و علوم تربیتی

دکتری

مشاوره

952304321005

زایمان

مرخصی بدون احتساب سنوات نیمسال دوم 99-98

تاریخ زایمان 20/8/98

26

فاطمه یازرلو

حقوق و علوم سیاسی

دکتری

حقوق

952304341005

زایمان

مرخصی بدون احتساب سنوات نیمسال اول ودوم 99-98

تاریخ زایمان 19/2/98

27

سحر بابائی

مدیریت و حسابداری

دکتری

مدیریت دولتی

9412447101

زایمان

مرخصی بدون احتساب سنوات نیمسال دوم 99-98

تاریخ زایمان 13/7/97

28

الهام جمشیدی بروجردی

مدیریت و حسابداری

دکتری

مدیریت بازرگانی

9412444105

بارداری

مرخصی بدون احتساب سنوات نیمسال دوم 99-98

_

 

تاریخ درج خبر: شنبه ١٣ ارديبهشت ١٣٩٩  -  ساعت درج خبر: ١٢:٥٥  -  شماره خبر: ١١٨٨٠  -  تعداد بازدید: 411


خروج