• اخبار و رویدادها


چهارمین جلسه کمیته مقابله با کرونا

 در این جلسه اعضای کمیته کرونا بر تسریع  اجرایی شدن مصوبات کمیته تاکید کردند و در ابتدای جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص مصوبات پیشین کمیته مقابله با کرونا توسط مرکز بهداشت و درمان ارائه شد.

سپس مقرر شد طرح پایش کلیه کارکنان و اعضای هیئت و مراجعین در همه ورودی های اصلی توسط مرکز بهداشت انجام شود که علاوه بر پایش قبلی مقرر شد تست اکسیژن خون افراد نیز صورت گیرد و موارد مشکوک به مرکز بهداشت ارجاع شوند.

 در خصوص شروع بکار آشپزخانه ها در خوابگاه ها نیز مقرر شد تست های کرونا برای همه شاغلین آشپزخانه ها صورت گرفته و بصورت روزانه پایش شوند و نظارت های دقیق بهداشتی توسط کارشناسان بهداشت صورت گیرد.همچنین مقرر شد با هماهنگی مدیران مربوطه ، مادران دارای فرزند زیر ۶ سال یک روز در هفته بصورت دورکاری فعالیت نمایند .در انتها بر ضرورت اجرا و نظارت پروتکل های بهداشتی در کلیه اماکن دانشگاه تاکید شد.

تاریخ درج خبر: شنبه ٥ مهر ١٣٩٩  -  ساعت درج خبر: ٠٨:١٨  -  شماره خبر: ١٢٩٦٣  -  تعداد بازدید: 123


خروج