اخبار

اخبار و رویدادها

جلسه تقدیر از رابطین بهداشت به مناسبت روز جهانی داوطلب سلامت

در تاریخ 19 آدر ماه جلسه ای با حضور رابطین بهداشت در مرکز بهداشت و درمان برگزار شد.

شروع مجدد فعالیت واحد زنان و مامایی مرکز بهداشت و درمان

برنامه حضور کارشناس مامایی در مرکز بهداشت و درمان

ارزیابی و آموزش اصول ارگونومی و اصلاح ایستگاه های کاری پرسنل اداری دانشگاه

بررسی وضعیت ارگونومیکی ایستگاه های کاری اداری و آموزش به پرسنل

بازدید مدیر مرکز بهداشت و درمان از خوابگاه ولیعصر به مناسبت روز دانشجو

بازدید خانم دکتر حسینی مدیر مرکز بهداشت و درمان از خوابگاه ولیعصر در تاریخ 11 آذر

جلسه با رابطین بهداشت

در تاریخ های 30 آبان و 8 آذر جلساتی با حضور رابطین بهداشت برگزار شد.

طرح مکمل یاری ویتامین D

کارگاه آموزشی و توزیع قرص ویتامین D

اطلاعیه ها

شروع مجدد فعالیت واحد زنان و مامایی مرکز بهداشت و درمان

برنامه حضور کارشناس مامایی در مرکز بهداشت و درمان

برنامه حضور پزشک و کارشناس مامایی در خوابگاه ها

حضور پزشک و کارشناس مامایی در خوابگاه ها

برنامه حضور بینایی سنج در مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

آغاز مجدد فعایت بخش بینایی سنجی مرکز بهداشت و درمان

برنامه حضور پزشک در دانشکده ها

حضور پزشک در دانشکده های خارج از پردیس مرکزی

حضور آتشنشانی در پردیس مرکزی دانشگاه (اول ایمنی بعد کار)

پیرو هماهنگی صورت گرفته توسط مرکز بهداشت و درمان با ایستگاه 100 آتشنشانی بازدید ایمنی از کلیه ساختمان های اداری دانشکده های پردیس مرکزی در جهت ارتقائ ایمنی دانشگاه صورت گرفت

تب دانشگاه علامه

دسترسی