مطالب مرتبط با کلید واژه

آتش بازی


چهارشنبه سوری ایمن
چهارشنبه سوری ایمن

چهارشنبه سوری ایمن

توصیه های وزارت بهداشت در چهارشنبه سوری شاد و ایمن  در چهارشنبه سوری فرزندانمان را با خطر تنها نگذاریم.  کبریت و مواد آتش‌زا مانند بنزین، الکل و مانند آن را به خصوص در روزهای آخر سال و چهارشنبه سوری از دسترس کودکان و افراد نابالغ دور کنیم.  از قرار دادن لوازم کهنه و اضافی در سطل‌های مکانیزه جمع آوری زباله در روزهای آخر سال و نزدیک چهارشنبه سوری خودداری کنیم.

ادامه مطلب