مطالب مرتبط با کلید واژه

hse


بازدید کارشناسان ایمنی و بهداشت از اماکن دانشگاه

بازدید کارشناسان ایمنی و بهداشت از اماکن دانشگاه

در بازدیدهای صورت گرفته ار اماکن مختلف دانشگاه شامل آشپزخانه ها و دانشکده ها، موارد نقص ایمنی و بهداشت جهت اصلاح ، ارتقاء و بهبود مستمر وضعیت ایمنی و بهداشت اماکن دانشگاه مورد ارزیابی کارشناسی قرار گرفت.

ادامه مطلب

شورای سلامت،ایمنی و محیط زیست

شورای سلامت،ایمنی و محیط زیست

شورای سلامت ، ایمنی و محیط زیست HSE در سه حوزه فوق موارد تخصصی مرتبط با کلیه سطوح دانشگاه را با حضور رئیس محترم دانشگاه و معاونان ایشان در دو کمیته سیاستگذاری و کمیته کارشناسی مورد بررسی قرارداده و موارد تصویب ...