• آرشیو اطلاعیه ها


نتایج شصت و سومین کمیسیون پزشکی

 نتایج شصت و سومین کمیسیون پزشکی دانشگاه بشرح ذیل می باشد:

تاریخ درج خبر: سه شنبه ١٣ خرداد ١٣٩٩  -  ساعت درج خبر: ١١:١١  -  شماره خبر: ١٢١٤٥  -  تعداد بازدید: 513


خروج