• خبر روز


فایل آموزشی زندگی با کرونا

جهت مطالعه فایل آموزشی زندگی با کرونا کلیک کنید:

http://iec.behdasht.gov.ir/uploads/corona.pdf

 

تاریخ درج خبر: يکشنبه ٢٤ فروردين ١٣٩٩  -  ساعت درج خبر: ١١:٣٧  -  شماره خبر: ١١٦٢٤  -  تعداد بازدید: 559


خروج