• اخبار و رویدادها


18 فروردین روز جهانی بهداشت

بهداشت چیست؟

بهداشت در واقع زیر بنای فعالیتهای اقتصادی و پیشرفتهای اجتماعی یک ملت است و سلامت جامعه در گرو رعایت اصول بهداشتی می باشد و جامعه سالم و تندرست می تواند از منافع خود دفاع، و حقوق خود را کسب کند.

بهداشت عبارت است ازعلم وهنرپیشگیری از بیماریها، طولانی کردن عمر و بالا بردن سطح سلامت و توانایی بشر که اگر تک تک افراد جامعه سالم باشند، می توان در مجموع، یک جامعه سالم و توانا به وجود آورد.

در قانون اساسی بر مسأله بهداشت تاکید زیادی شده است. دراصول سوم، بیست و نهم و چهل و سوم قانون اساسی بر ضرورت تأمین بهداشت و فراهم نمودن امکانات بهداشتی و درمان بیماریها، و گسترش خدمات درمانی تأکید شده است.

 

اهداف بهداشتی

به طور خلاصه اهداف بهداشتی را می توان به صورت زیر بیان کرد:

1- سالم سازی محیط زیست.

2- کنترل بیماریهای واگیردار.

3- آموزش بهداشت عمومی.

4- ایجاد خدمات پزشکی و پرستاری برای تشخیص و درمان بیماریها.

5- ایجاد و توسعه، یک سیستم اجتماعی که در آن هر فرد از وسایل و امکانات لازم برای سالم ماندن برخوردار باشد تا افراد ازحق مسلم خود یعنی سلامت و زندگی طولانی بهره مند و در مواقع بیماری بتوانند از آن خدمات بهره مند شوند.

 

 

تاریخ درج خبر: شنبه ١٨ فروردين ١٣٩٧  -  ساعت درج خبر: ٠٩:١٦  -  شماره خبر: ٥٨١٨  -  تعداد بازدید: 313


خروج