• اخبار و رویدادها


راهنمای ارائه مدارک پزشکی توسط دانشجویان به مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

 دانشجویانی که قصد تکمیل فرم درخواست و ارسال مدارک پزشکی را دارند از طریق فایل آموزشی ذیل اقدام نمایند. این فایل آموزشی در یازده مرحله، گام به گام بصورت تصویری و همراه با توضیحات لازم آموزش داده شده است.

https://stu.atu.ac.ir/uploads/f.a.madarek.pdf

تاریخ درج خبر: شنبه ٢٠ دی ١٣٩٩  -  ساعت درج خبر: ١٢:٥٦  -  شماره خبر: ١٤٠٣٤  -  تعداد بازدید: 51


خروج