• اخبار و رویدادها


همه گیری کرونا و پوکی استخوان

جهت مطالعه فایل آموزشی همه گیری کرونا و پوکی استخوان کلیک کنید:

http://file.qums.ac.ir/repository/vch/Ncomm/1399/990728.Osteoporos_Pamfelet.5.pdf

 

تاریخ درج خبر: يکشنبه ١٦ آذر ١٣٩٩  -  ساعت درج خبر: ١١:٤٧  -  شماره خبر: ١٣٥٦٢  -  تعداد بازدید: 85


خروج