• اخبار و رویدادها


نکات ایمنی مهم در مورد ضدعفونی تلفن همراه در زمان شیوع کرونا

نکات ایمنی مهم در مورد ضدعفونی تلفن همراه در زمان شیوع کرونا

- اسپری مستقیم ضدعفونی کننده الکلی بر روی تلفن همراه منجر به ورود محلول به درون گوشی شده و به علت حرارت درون گوشی تبدیل به بخار و در نهایت آتش سوزی یا انفجار می شود.

- هنگام ضدعفونی تلفن همراه با ضدعفونی کننده های الکلی به موارد زیر توجه کنیم:

قبل از شروع ضدعفونی تلفن همراه حتما آن را خاموش کنیم.

گوشی را از شارژ خارج کنیم و حتی بهتر است که هندزفری به دستگاه متصل نباشد.

مواد ضدعفونی کننده حاوی الکل را مستقیم روی تلفن همراه اسپری نکنیم

مواد ضدعفونی کننده را روی یک دستمال اسپری و سپس به وسیله آن تلفن همراه را ضدعفونی کنیم.

برای ضدعفونی از حجم زیادی از مواد ضدعفونی کننده حاوی الکل استفاده نکنیم.

هرگز ضدعفونی تلفن همراه را در گرمای زیاد و در مجاورت سیگار روشن یا شعله گاز انجام ندهیم.

هنگام ضدعفونی، ظرف محتوی ضدعفونی کننده الکلی را در دست خود نگه نداریم و آن را در مجاورت تلفن همراه قرار ندهیم.

بلافاصله بعد از ضدعفونی تلفن همراه، گوشی را به شارژ نزنیم زیرا حتی یک تماس کوتاه هم ممکن است باعث حادثه شود

بلافاصله بعد از ضدعفونی تلفن همراه، آن را روشن نکنیم

بعد از گذشت 5 دقیقه از ضدعفونی، تلفن همراه را روشن و از آن استفاده کنیم.

تاریخ درج خبر: يکشنبه ١٦ آذر ١٣٩٩  -  ساعت درج خبر: ١١:٣٥  -  شماره خبر: ١٣٥٥٨  -  تعداد بازدید: 78


خروج