• اخبار و رویدادها


آزمایش تشخیص کووید 19 برای کلیه پرسنل دانشگاه انجام شد.

در راستای ارتقا و تایید سلامت کلیه همکاران دانشگاه، به مدت یک ماه آزمایش تشخیصی کووید 19 انجام شد.

طبق هماهنگی که با آزمایشگاه طرف قرارداد صورت گرفته بود پرسنل آزمایشگاه جهت خونگیری و انجام آزمایش در پردیس مرکزی و کلیه دانشکده های خارج از پردیس مرکزی حاضر و اقدام به خونگیری کردند.

و پیرو نتایج آزمایشات، کلیه اقدامات پیشگیرانه و کنترلی مورد نیاز در حال انجام است.

تاریخ درج خبر: شنبه ٢٤ آبان ١٣٩٩  -  ساعت درج خبر: ١٢:٤٤  -  شماره خبر: ١٣٣٤١  -  تعداد بازدید: 126


خروج