• اخبار و رویدادها


مطالب آموزشی پیشگیری کرونا

مطالب آموزشی پیشگیری کرونا جهت بهره برداری دانشگاهیان بشرح ذیل ارائه می گردد:

 

تاریخ درج خبر: چهارشنبه ٧ آبان ١٣٩٩  -  ساعت درج خبر: ١١:٤٥  -  شماره خبر: ١٣١٩٤  -  تعداد بازدید: 230


خروج