• اخبار و رویدادها


نحوه درخواست بررسی مدارک پزشکی بصورت الکترونیکی

دانشجویان گرامی جهت درخواست بررسی مدارک پزشکی بصورت الکترونیکی طبق فرایند ذیل اقدام فرمایید:

تاریخ درج خبر: شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩  -  ساعت درج خبر: ١٣:٢٨  -  شماره خبر: ١٢١٦٢  -  تعداد بازدید: 732


خروج