• اخبار و رویدادها


نتایج شصت و چهارمین کمیسیون پزشکی دانشگاه اعلام شد

نتایج شصت و چهارمین کمیسیون پزشکی دانشگاه بشرح ذیل اعلام شد:

تاریخ درج خبر: سه شنبه ١٣ خرداد ١٣٩٩  -  ساعت درج خبر: ١٢:١٢  -  شماره خبر: ١٢١٤٧  -  تعداد بازدید: 634


خروج