• اخبار و رویدادها


پمفلت کرونا ویروس

جهت مشاهده پمفلت کرونا ویروس کلیک کنید :

https://sghc.iums.ac.ir/files/sghc/files/pdf/crona-pamphelet-public.pdf

تاریخ درج خبر: شنبه ٣ اسفند ١٣٩٨  -  ساعت درج خبر: ١٥:٢٧  -  شماره خبر: ١١٤٢٦  -  تعداد بازدید: 203


خروج