• اخبار و رویدادها


توصیه های بهداشتی پیشگیری از کرونا ویروس جدید

کلیک کنید:no

http://ier.tums.ac.ir/uploads/24/Novel_Coronavirus22.pdf

تاریخ درج خبر: شنبه ٣ اسفند ١٣٩٨  -  ساعت درج خبر: ١٢:٣١  -  شماره خبر: ١١٤١٦  -  تعداد بازدید: 102


خروج