• اخبار و رویدادها


غربالگری و پایش کارکنان توسط مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

با شروع سال جدید و حضور بیشتر کارکنان دانشگاه مرکز بهداشت و درمان اقدام به پایش سلامت و غربالگری و بیماریابی کارمندان و مراجعین به دانشگاه با رعایت فاصله گذاری اجتماعی هم در پردیس مرکزی و هم در کلیه دانشکده های خارج از پردیس در بدو ورود کارکنان و مراجعین طبق مراحل ذیل نمود. در این غربالگری افراد مشکوک و بیمار با دریافت استعلاجی از سوی پزشک به مراکز درمانی و بیمارستانی ذیربط ارجاع داده می شوند.

  1. ضدعفونی دستها با محلول در بدو ورود
  2. ثبت اسامی کارمندان و مراجعین توسط واحد حراست دانشگاه
  3. تب سنجی مراجعین (پالس اکسی متری افراد مشکوک)
  4. تحویل ماسک و دستکش به صورت بهداشتی
  5. مشاوره پزشکی و بیماریابی

تاریخ درج خبر: دوشنبه ٨ ارديبهشت ١٣٩٩  -  ساعت درج خبر: ٠٩:٣٩  -  شماره خبر: ١١٧٩٧  -  تعداد بازدید: 754


خروج