• اخبار و رویدادها


سومین جلسه کمیته مقابله با کرونا برگزار شد.

 سومین جلسه کمیته مقابله با کرونا در روز دوشنبه مورخ ۱۷ شهریور در محل سالن جلسات معاونت دانشجویی با حضور آقای دکتر لطیفی و دیگر اعضای این کمیته برگزار شد.

 در این جلسه در خصوص دستورات رئیس محترم دانشگاه جهت اقدامات اساسی در پیشگیری از کرونا برای کلیه کارکنان و اعضای هیئت علمی و دانشجویان بحث و تصمیم گیری شد. همچنین مقرر شد علاوه بر تشکیل پرونده سلامت کارکنان، تست های سرولوژی برای کلیه کارکنان و اعضای هیئت علمی و نیز  نظارت های بیشتر بر روند اقدامات پیشگیرانه و اجرای پروتکل های بهداشتی صورت گیرد.

 از دیگر مصوبات این جلسه پایش کلیه کارکنان و توزیع ماسک و مواد ضد عفونی کننده بصورت مستمر بود.

 

تاریخ درج خبر: يکشنبه ٢٣ شهريور ١٣٩٩  -  ساعت درج خبر: ٠٩:٣٧  -  شماره خبر: ١٢٨٤٣  -  تعداد بازدید: 106


خروج