• طرح پایش کارکنان

هدف کلی :

بررسی و ارتقاء سلامت کارکنان و اعضاء هیئت علمی دانشگاه 

اهداف جزیی :

ـ تعیین شاخص های سلامت 

ـ تشخیص زود هنگام بیماریها 

ـ اقدامات درمانی به موقع 

ـ افزایش سطح آگاهی به منظور پیشگیری از بیماریها

مراحل اجراء :

1ـ ارسال دعوتنامه 

ـ ارسال دعوتنامه از واحد طرح پایش به کلیه کارکنان و اعضاء‌ هیئت علمی 

ـ تعیین تاریخ و ساعت شرکت در طرح 

2ـ پذیرش و تشکیل پرونده 

ـ تشکیل پرونده 

ـ تحویل پرونده پزشکی همراه با برگه راهنمای طرح 

ـ راهنمایی جهت تکمیل مشخصات فردی و سابقه بیماری 

ـ ارائه معرفی نامه مخصوص طرح جهت انجام آزمایش خون 

3ـ خدمات پرستاری 

ـ اندازه‌گیری قد و وزن و فشارخون 

4ـ بینایی سنجی 

ـ اندازه‌گیری دید هر دو چشم 

ـ ارجاع به چشم پزشک در صورت نیاز 

5ـ شنوایی سنجی برای افراد بالای 40 سال 

6ـ معاینات پزشک طرح 

ـ معاینه عمومی اندام ها 

ـ معاینه از نظر بیماریهای قلبی ـ عروقی و در صورت نیاز ارجاع به متخصص قلب و عروق جهت مشاوره و درمان 

ـ ارجاع جهت انجام معاینات تکمیلی مانند سونوگرافی ، ماموگرافی ، رادیولوژی ، زنان و ... در صورت تشخیص پزشک طرح 

ـ در صورت نیاز ارجاع به کلینیک های تخصصی ( بر حسب مورد ) 

7ـ آزمایش خون و بر حسب نیاز آزمایشهای تکمیلی دیگر 

8- واحد طرح پایش 

این واحد علاوه بر ارائه خدمات پزشکی فوق به موارد ذیل نیز اهتمام دارد: 

- ثبت و بایگانی اطلاعات 

ـ بررسی پرونده توسط کارشناس 

ـ پایش سلامت کارکنان و کمک به درمان بیماریها 

- نیاز سنجی آموزشی 

ـ آنالیز آماری و تحلیل داده ها 

ـ ارائه گزارش نتایج و یافته‌های طرح به مسئولین جهت برنامه‌ریزی‌های استراتژیک 

ـ بررسی و شناسایی عوارض و بیماریهای ناشی از کار و تلاش در جهت بهبود شرایط محیط کار 

- برگزاری کارگاه های آموزشی در جهت ارتقاء دانش سلامت