• دندانپزشکی

دندانپزشکی مرکز بهداشت و درمان دانشگاه در روزهای شنبه ، سه شنبه و چهارشنبه از ساعات 8 الی 13آماده خدمات رسانی به مراجعین محترم می باشد. شایان ذکر است جرم گیری دندان در روزهای یکشنبه و دوشنبه انجام می شود. جهت تعیین وقت با داخلی 2610 تماس حاصل نمایید.

پزشکان / ایام هفته شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه
آقای دکتر شاطری 8-13        
خانم سعیدی(جرم گیری)   8-15      
خانم سعیدی(جرم گیری)     8-15    
آقای دکتر شاطری       8-13  
خانم دکتر نفیسی         8-13