• آرشیو اطلاعیه ها


برنامه حضور پزشک در دانشکده های خارج از پردیس مرکزی دانشگاه در نیمسال دوم ۹۷-۹۶

تاریخ درج خبر: دوشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٦  -  ساعت درج خبر: ٢١:٣٨  -  شماره خبر: ٥٥٦٠  -  تعداد بازدید: 213


خروج