• آرشیو اطلاعیه ها


حضور آتشنشانی در پردیس مرکزی دانشگاه (اول ایمنی بعد کار)

پیرو هماهنگی صورت گرفته توسط مرکز بهداشت و درمان با ایستگاه 100 آتشنشانی بازدید ایمنی از کلیه ساختمان های اداری دانشکده های پردیس مرکزی در جهت ارتقائ ایمنی دانشگاه صورت گرفت

تاریخ درج خبر: چهارشنبه ٢٨ مهر ١٣٩٥  -  ساعت درج خبر: ١٧:٢٤  -  شماره خبر: ١٤٥٣  -  تعداد بازدید: 1282


خروج