• آرشیو اطلاعیه ها


شماره یازدهم ماهنامه پیک سلامت
شماره یازدهم ماهنامه پیک سلامت
نوشیدن آب
 ١٥:٠٤ - 1396/08/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه حضور پزشک و کارشناس مامایی در خوابگاه ها
برنامه حضور پزشک و کارشناس مامایی در خوابگاه ها
حضور پزشک و کارشناس مامایی در خوابگاه ها
 ١٠:٠٤ - 1396/08/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه حضور بینایی سنج در مرکز بهداشت و درمان دانشگاه
برنامه حضور بینایی سنج در مرکز بهداشت و درمان دانشگاه
آغاز مجدد فعایت بخش بینایی سنجی مرکز بهداشت و درمان
 ١٢:٢٤ - 1396/07/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه حضور پزشک در دانشکده ها
برنامه حضور پزشک در دانشکده ها
حضور پزشک در دانشکده های خارج از پردیس مرکزی
 ١٤:٥٠ - 1396/07/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
حضور آتشنشانی در پردیس مرکزی دانشگاه (اول ایمنی بعد کار)
پیرو هماهنگی صورت گرفته توسط مرکز بهداشت و درمان با ایستگاه 100 آتشنشانی بازدید ایمنی از کلیه ساختمان های اداری دانشکده های پردیس مرکزی در جهت ارتقائ ایمنی دانشگاه صورت گرفت
 ١٧:٢٤ - 1395/07/28 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>