• آرشیو اطلاعیه ها


حضور آتشنشانی در پردیس مرکزی دانشگاه (اول ایمنی بعد کار)
پیرو هماهنگی صورت گرفته توسط مرکز بهداشت و درمان با ایستگاه 100 آتشنشانی بازدید ایمنی از کلیه ساختمان های اداری دانشکده های پردیس مرکزی در جهت ارتقائ ایمنی دانشگاه صورت گرفت
 ١٧:٢٤ - 1395/07/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
مبارزه با جانوران موذی
با همکاری مرکز بهداشت و درمان ،معاونت محترم عمرانی و شهرداری ناحیه 1 منطقه 22 کارشناس مرکز بهداشت و درمان دانشگاه به همراه کارشناسان شهرداری بازدیدی از کلیه اماکن دانشگاه (پردیس مرکزی) مانند دانشکده روانشناسی ،دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشکده حقوق،دانشکده علوم ارتباطات ،آشپزخانه دانشجویی،آشپزخانه کارکنان و اساتید ،موتور خانه مرکزی و تاسیسات استخر صورت گرفت و شناسایی اماکن آلوده به جانوران موذی انجام و در محل های مورد نظر طمعه گذاری صورت گرفت.
 ٠٦:٤٩ - 1395/05/05 - نظرات : ٠متن کامل >>