• خبر روز


دلایل خوابیدن به سمت چپ بدن

6 دلیل برای ارجحیت خوابیدن به سمت چپ 

- کارکرد بهتر طحال

- پاکسازی روده ها

- جلوگیری از سوزش معده

- کارکرد بهتر کبد

- کارکرد بهتر قلب

- بهبود خونرسانی

تاریخ درج خبر: پنج شنبه ٣ اسفند ١٣٩٦  -  ساعت درج خبر: ١٨:٠١  -  شماره خبر: ٥٥٨٤  -  تعداد بازدید: 146


خروج