• اخبار و رویدادها


مبارزه با جانوران موذی

با همکاری مرکز بهداشت و درمان ،معاونت محترم عمرانی و شهرداری ناحیه 1 منطقه 22 کارشناس مرکز بهداشت و درمان دانشگاه به همراه کارشناسان شهرداری بازدیدی از کلیه اماکن دانشگاه (پردیس مرکزی) مانند دانشکده روانشناسی ،دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشکده حقوق،دانشکده علوم ارتباطات ،آشپزخانه دانشجویی،آشپزخانه کارکنان و اساتید ،موتور خانه مرکزی و تاسیسات استخر صورت گرفت و شناسایی اماکن آلوده به جانوران موذی انجام و در محل های مورد نظر طمعه گذاری صورت گرفت.

تاریخ درج خبر: سه شنبه ٥ مرداد ١٣٩٥  -  ساعت درج خبر: ٠٦:٤٩  -  شماره خبر: ٤٥٦  -  تعداد بازدید: 1241


خروج