• اخبار و رویدادها


برنامه حضور پزشک در دانشکده ها

برنامه حضور پزشک در دانشکده ها به شرح جدول ذیل می باشد.

تاریخ درج خبر: دوشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٦  -  ساعت درج خبر: ١٤:٥٠  -  شماره خبر: ٤٤٠٨  -  تعداد بازدید: 721


خروج