• آرشیو اخبار اداری و مالی


برگزاری هفدهمین جلسه شورای اداری و مالی دانشگاه

 

هفدهمین جلسه شورای اداری و مالی دانشگاه در روز دوشنبه مورخ 96/02/25 ساعت ۱۰ صبح در محل اتاق شورای دانشگاه با حضور معاون توسعه و مدیریت منابع، مدیران این حوزه و معاونین اداری و مالی دانشکده ها برگزار گردید. در این جلسه گزارشی از  پانزدهمین نشست معاونین اداری و مالی دانشگاه های سطح یک کشور توسط جناب آقای دکتر ویژه ارائه گردید. و در ادامه موضوع گرنت اعضای هیأت علمی و همچنین نحوه انبارگردانی منتهی به پایان سال 95 دانشگاه ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

تاریخ درج خبر: 1396/03/13  -  ساعت درج خبر: ١٣:٤٤  -  شماره خبر: ٣٦٠٣  -  تعداد بازدید: 2516


خروج