اخبار

اخبار و رویدادها

طرح مکمل یاری ویتامین D

کارگاه آموزشی و توزیع قرص ویتامین D

نتایج و تفسیر کلی آزمایشات سلامت کارکنان

پیگیری پرونده سلامت کارکنان به اتمام رسیده و قابل مشاهده است.

برنامه حضور بینایی سنج در مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

آغاز مجدد فعایت بخش بینایی سنجی مرکز بهداشت و درمان

اطلاعیه ها

برنامه حضور پزشک و کارشناس مامایی در خوابگاه ها

حضور پزشک و کارشناس مامایی در خوابگاه ها

برنامه حضور بینایی سنج در مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

آغاز مجدد فعایت بخش بینایی سنجی مرکز بهداشت و درمان

برنامه حضور پزشک در دانشکده ها

حضور پزشک در دانشکده های خارج از پردیس مرکزی

حضور آتشنشانی در پردیس مرکزی دانشگاه (اول ایمنی بعد کار)

پیرو هماهنگی صورت گرفته توسط مرکز بهداشت و درمان با ایستگاه 100 آتشنشانی بازدید ایمنی از کلیه ساختمان های اداری دانشکده های پردیس مرکزی در جهت ارتقائ ایمنی دانشگاه صورت گرفت

مبارزه با جانوران موذی

با همکاری مرکز بهداشت و درمان ،معاونت محترم عمرانی و شهرداری ناحیه 1 منطقه 22 کارشناس مرکز بهداشت و درمان دانشگاه به همراه کارشناسان شهرداری بازدیدی از کلیه اماکن دانشگاه (پردیس مرکزی) مانند دانشکده روانشناسی ،دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشکده حقوق،دانشکده علوم ارتباطات ،آشپزخانه دانشجویی،آشپزخانه کارکنان و اساتید ،موتور خانه مرکزی و تاسیسات استخر صورت گرفت و شناسایی اماکن آلوده به جانوران موذی انجام و در محل های مورد نظر طمعه گذاری صورت گرفت.

تب دانشگاه علامه

دسترسی