اخبار

اخبار و رویدادها

خدمات مرکز بهداشت و درمان

کلیه خدمات داندانپزشکی برای دانشجویان با 30 درصد تخفیف ارائه میگردد.

طرح پایش سلامت جسم

طرح پایش سلامت جسم از دهم مهر ماه آغاز گردید

اطلاعیه ها

حضور آتشنشانی در پردیس مرکزی دانشگاه (اول ایمنی بعد کار)

پیرو هماهنگی صورت گرفته توسط مرکز بهداشت و درمان با ایستگاه 100 آتشنشانی بازدید ایمنی از کلیه ساختمان های اداری دانشکده های پردیس مرکزی در جهت ارتقائ ایمنی دانشگاه صورت گرفت

مبارزه با جانوران موذی

با همکاری مرکز بهداشت و درمان ،معاونت محترم عمرانی و شهرداری ناحیه 1 منطقه 22 کارشناس مرکز بهداشت و درمان دانشگاه به همراه کارشناسان شهرداری بازدیدی از کلیه اماکن دانشگاه (پردیس مرکزی) مانند دانشکده روانشناسی ،دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشکده حقوق،دانشکده علوم ارتباطات ،آشپزخانه دانشجویی،آشپزخانه کارکنان و اساتید ،موتور خانه مرکزی و تاسیسات استخر صورت گرفت و شناسایی اماکن آلوده به جانوران موذی انجام و در محل های مورد نظر طمعه گذاری صورت گرفت.

تب دانشگاه علامه

دسترسی